« ​اگر می‌خواهی به درد امام زمان علیه السلام بخوری، باید سیاسی باشی و مقدمات عاشورا را بشناسی! وگرنه حسین علیه السلام زمان به قتلگاه می‌رود!برای افزایش روزی چه دعایی بخوانیم؟ »

اگر چند قدم برای تو پیاده نیایم...

نوشته شده توسطرحیمی 18ام آبان, 1395

امام حسین(علیه السلام)!

اگر من چند قدم برای تو پیاده نیایم، زندگیام به چه دردی میخورد؟!

نسل‌‌های آینده، از بچههایم میپرسند:

اون موقعی که پیادهروی اربعین راه افتاده بود، آیا بابا بزرگ تو هر سال اربعین میرفت؟

 


 
سوگواره عاشورایی