« خزان ز راه می‌رسد، جوانه پیر می‌شودمومن از دو چیز می‌ترسد »

با کفار برادری نکنید

نوشته شده توسطرحیمی 15ام دی, 1396

 

برادری نکردن مسلمانان با کفار سبب عزت اسلام و مسلمان ها در دنیا و آخرتشان است.

آیت‌الله محمد تقی بهجت فومنی، راه جلوگیری از تسلط کفار بر بلاد اسلامی را، برادری نکردن با آنان می‌دانند و معتقد‌اند که مسلمانان در مقابل آنان غافلند.

آیت‌الله بهجت گفتند:

برادری نکردن مسلمانان با کفار سبب عزت اسلام و مسلمان ها در دنیا و آخرتشان است. در غیر این صورت، آن ها با آقا بالاسر ما می‌شوند و ما را اغفال و مغلوب خود نموده و با مال خودمان ما را به استعباد و نوکری می‌کشانند؛ زیرا آن ها با مال و ثروت خودمان، معادن و منابع ما را کشف می کنند، و در استخراج آن ما را به نوکری و عملگی می گیرند، و برای حمل آن از نیروی انسانی ما استفاده می‌کنند، و در نهایت اصل بار و حمل را برای خودشان بر می دارند و می برند.

آیت‌الله بهجت افزودند:

مسلمان ها چقدر غافلند که دنیای خود را هم نمی‌خواهند.

کفار به آن ها رشوه می‌دهند و صدها برابر آن را از آن ها پس می‌گیرند. البته به هرکس رشوه نمی‌دهند، بلکه به رؤسا و شخصیت های سیاسیون ملی رشوه می‌دهند تا آسان بتوانن بر اوضاع ملت و مملکت مسلط شوند. بدین ترتیب برای رشوه خواری حتی دنیای خود را می‌بازیم.

ایشان شیوه برخورد آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی با استعمارگران را اینگونه شرح دادند: انگلیس برای تسلط به اوضاع عراق هزار لیره برای آقا سیدمحمد کاظم یزدی  فرستاد،ایشان جواب داد: ما شخصیت را بر پول ترجیح می‌دهیم، شخصیت دینی ما مانع از گرفتن پول است.

در محضر بهجت


فرم در حال بارگذاری ...