« خاموشی خشم الهیفضای دوم کشور »

ده تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط رحمه الله

نوشته شده توسطرحیمی 18ام مرداد, 1397
 
انسان به جایی می رسد که عالم تحت فرمان او می شود.
  1. اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود. 
  2. تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه» 
  3. سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید… 
  4. دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید. 
  5. کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم. 
  6. اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد. 
  7. اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود. 
  8. اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید. 
  9. هرکاری می کنید نگویید: “من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید. 
  10. نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید. 

 سایت با حجاب

فرم در حال بارگذاری ...