« استقامت؛ شرطِ پیروزیتلاوت مجلسی آیات15-31سوره نمل متولی عبدالعال »

رشوه، مقدمه تسلط است

نوشته شده توسطرحیمی 21ام آبان, 1396

 

در محضر بهجت؛

رشوه، مقدمه تسلط است

آیا ما مسلمانان نباید محتاط باشیم و خدا را در نظر بگيريم؟!

رشوه، مقدمه تسلط استآیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی:

آیا ما مسلمانان نباید در رشوه خواری محتاط باشیم و خدا را در نظر داشته باشیم، و از مرگ و عاقبت کار غافل باشیم؟!

ایشان می‌گویند:

کفار برای تسلط بر بلاد و سرزمین‌های ما، پول‌هایی را به عنوان رشوه به ما نشان می‌دهند که در خواب ندیده‌ایم، در عوض به چیزی دست می‌یابند که خوابش را هم ندیده‎‌اند!،

پول‌هایی که به ما ‌می‌دهند در حقیقت مقدمه تسلط بر ممالک و ثروت‌های ما است، و ما غفلت از این نکته داریم که این همه طلاها و لیره ها و دلارها که به ما می‌دهند، در حقیقت می خواهند در عوض آن از ما طلا بگیرند نه اینکه مفت به ما بدهند.

آیت‌الله بهجت بیان ‌می‌نمایند:

خدا تنبیه دهد و ما را بیدار کند تا تکلیف الهی نسبت به خود را بدانیم و از کسانی که باید دوری کنیم، دوری کنیم، و به آنها که باید نزدیک شویم و مامور به محبت و قرب به آنها هستیم یعنی قرآن و عترت نزدیک شویم و آنها را دوست داشته باشیم.

در محضر بهجت


 
سوگواره عاشورایی