« تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح استبدون خبرنگار لحظه‌ها ماندگار نمی‌شود »


فرم در حال بارگذاری ...


 
ایده های درآمد زا