« بارها به مسئولان کشور هشدار دادیم که فضای مجازی بلای شماستروح شجاعت، فداکاری و ایمان مانع اعمال دشمنیِ دشمنان است »

نظرهای منتظر بررسی

این مطلب 1 نظر منتظر بررسی دارد....


فرم در حال بارگذاری ...