« ایران - اسرائیل و انقلابی که یک دشمنی تاریخی را رقم زدشهادت در راه خدا بالاترین و برترین خواسته یک بنده مومن در دنیا است »

نظرهای منتظر بررسی

این مطلب 2 نظر منتظر بررسی دارد....


فرم در حال بارگذاری ...


 
موتور جستجوی امین