« هشدار مقتدی صدر به آمریکا درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایراناگر در غدیرخم بیعت با امیرالمومنین شکل نمی گرفت چه می شد؟ »


فرم در حال بارگذاری ...


 
آموزش طراحی سریع بروشور