کلید واژه: "استاد شیخ حسین انصاریان"

خائن به پروردگار و پیغمبرش نباشید

نوشته شده توسطرحیمی 20ام دی, 1396
    شیخ حسین انصاریان: پولدارها، حبس در پولتان نباشید، این ایستایی طبق آیات صریح قرآن در آیه 180 سورهٔ آل‌عمران و سورهٔ توبه قطعاً انسان را جهنمی می‌کند. استاد شیخ حسین انصاریان گفت: پولدارها، حبس در پولتان نباشید، این ایستایی طبق آیات صریح قرآن در آیه… بیشتر »