کلید واژه: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

نوشته شده توسطرحیمی 21ام تیر, 1397
  همه کار به نام خدا قرآن در آغاز هر سوره (به جز سوره برائت) و در خلال چندین آیه دیگر به ما آموخته که هر کار را با نام خدا آغاز کنیم، و فضاى روح و جان خویش را با نامش عطرآگین سازیم.به نام «الله» که جامع همه صفات کمالیه است. خداوندى که «رحمن» و «رحیم»… بیشتر »