کلید واژه: "مردم و مسئولین"

مسئولین ذوق نکنند !

نوشته شده توسطرحیمی 23ام بهمن, 1396
نوشته و پلاکاردهایشان را که می خواندی گله مند بودن را به معنای واقعی حس می کردی، اما با همه ی این کمبودها ایستادن پای اعتقادات و آرمان هایشان آن هم بعد از 40 سال به واقع دیدنی و ستودنی بود … همه آمده بودند، با هر تیپ و قیافه ای، با هر سن و سالی،… بیشتر »