« ده قانون برای بندگی از زبان شهید علمدارسرگردان کوی کیستم… »

وقتی مروارید را به اهلش بسپاری

نوشته شده توسطرحیمی 23ام آذر, 1397

 

وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،

 

خدا تو را آبی می کند،

آن قدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.

 


فرم در حال بارگذاری ...