کلید واژه: "سادات"

خدمت و احترام به سادات

نوشته شده توسطرحیمی 15ام بهمن, 1398
      شیخ حسنعلی نخودکی(ره):   خدمت و احترام به سادات     در راه حق اگر من بجایی رسیده ام‌، به برکت بیداری شب ها              و مراقبت‌در امور مستحب                          و ترک مکروهات بوده است   ولی اصل و روح همه اعمال وعبادات   خدمت و احترام به… بیشتر »