کلید واژه: "معنويت"

اهميت معنويت و عدالت

نوشته شده توسطرحیمی 6ام خرداد, 1395
قرآن دعوت به معنويات تا حدي كه بشر مي‌تواند به او برسد و فوق او [كرده] و بعد هم اقامه عدل. پيغمبر هم و ساير كساني كه لسان وحي بودند، آن‌ها هم اين دو رويه را داشتند. خود پيغمبر هم عملش اين‌طور بود، تا آن روزي كه حكومت تشكيل نداده بود، معنويات را تقويت… بیشتر »