« افرادی به دنبال برگزاری رفراندوم برای کنار گذاشتن ولی فقیه هستندسه ویژگی انسان مومن در انجام کارها »

1 نظر

نظر از: کبری جعفری [عضو] 

سلام علیکم
میلاد باسعادت فخرعالم امکان، پیامبر رحمت حضرت محمدمصطفی و تک شهاب روشنائی دراسمان ظلمت دوران جاهلیت عرب وتولدفرزندبرومندش حضرت امام جعفرصادق عالم ال محمد ورئیس. مذهب الحق وافتخارتشیع بر شما مبارکباد .

1394/10/08 @ 19:31


فرم در حال بارگذاری ...


 
مسابقه راوی مهر