کلید واژه: "ارتجاع نوین"

می گویند برجام با هماهنگی رهبر انقلاب بوده ولی ...

نوشته شده توسطرحیمی 22ام آذر, 1395
  دکتر علی باقری در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد: می گویند برجام با هماهنگی رهبر انقلاب بوده ولی در واقع نتیجه رویکردی است که «عاشورا» را نماد «مذاکره» می داند، نه تفکری که «عاشورا» را مظهر «مبارزه» می داند! باقری با اشاره به این که حامیان… بیشتر »