کلید واژه: "اعتقاد شیعه"

گناهانی که دامن نسل را می‌گیرد

نوشته شده توسطرحیمی 4ام دی, 1395
  بنابر متون معارف مکتوب، آثار وضعی برخی از گناهان روی نسل گناهکار نیز تاثیر می‌گذارد. این سخن آیا با عدالت پروردگار منافات ندارد؟      بنا بر پاره‌ای از آیات قرآن، اعمال گذشتگان بر آیندگان اثر می‌گذارد. به دیگر سخن، آثار رفتار آدمی نه تنها او بلکه… بیشتر »