کلید واژه: "در و دیوار"

امروز روضه از در و دیوار جاری است...

نوشته شده توسطرحیمی 6ام بهمن, 1398
  امروز روضه از در و دیوار جاری است دنیا شبیه مجلس یک سوگواری است نشنیده اش بگیر،ولی بی دلیل نیست کار زن جوانی اگر گریه زاری است گاهی به دوش بابا،گاهی به پشت در گاهی میان کوچه،عجب روزگاری است یک تیر و دو نشان ،تو فقط روضه گوش کن این خانه حول محور همسر… بیشتر »