کلید واژه: "صدف حجاب"

وقتی مروارید را به اهلش بسپاری

نوشته شده توسطرحیمی 23ام آذر, 1397
  وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،   خدا تو را آبی می کند، آن قدر آبی که آسمان به تو رشک می برد. بیشتر »