کلید واژه: "نشانه ظهور"

شرط ظهور یا نشانه ظهور؟!

نوشته شده توسطرحیمی 8ام اردیبهشت, 1396
  سوالی که دغدغه منجی باوران در طول دوران غیبت بوده که گاهی عدم پاسخ صحیح به این سوال اصل اعتقاد به ظهور را دستخوش آسیب کرده این بوده که آیا منجی باوران در انتظار نشانه ها بنشینند تا شرایط آن آماده شود و یا شرایط را بدست خود آماده کنند . شناخت صحیح از… بیشتر »