کلید واژه: "همسرم تو را دوست دارم"

راهکارهای جلب محبت همسر

نوشته شده توسطرحیمی 18ام آذر, 1398
  محبت واقعی کجاست؟ چگونگی ایجاد محبت بین زوجین از بحث هایی است که از دیرباز بین خانواده ها بر سر زبان هاست و هرجا سخن از خانواده باشد، صحبت از محبت بین زوجین برای ایجاد خانواده ی متعادل نیز مطرح است؛ اما محبت، تنها با آرام سخن گفتن و خوب صدازدن همسر،… بیشتر »