کلید واژه: "گره گشا"

دست هایم دخیل تان هستند

نوشته شده توسطرحیمی 14ام فروردین, 1399
  دست هایم دخیل تان هستند     چونکه دست گره گشا داری بیشتر »