« "غلطی از صهیونیست‌ها سربزند، با خاک یکسان خواهند شد" / دیدار در تلاویو؛ 7دقیقه بعد از پرتاب+ تصاویراساسی‌ترین راه درک وجود خدا »


فرم در حال بارگذاری ...


 
اسرار عبادات