کلید واژه: "آغوش حسین همیشه جاشه"

شیرینیِ زندگیِ علی و زهرا این دخترِ

نوشته شده توسطرحیمی 10ام دی, 1398
  مولودی خوانی سید مجید بنی فاطمه؛ شیرینیِ زندگیِ علی و زهرا این دخترِ آغوش حسین همیشه جاشه میگه با خنده ای که رو لباشه تا من و داری غمت نباشه)2 (شب شبِ امیدِ عالمینِ شبِ میلادِ زینبِ)2 (بهترین شبِ عُمرِ حسینِ شبِ میلادِ زینبِ)2 شیرینیِ زندگیِ علی و… بیشتر »