کلید واژه: "آیت الله سید رضی شیرازی"

حربه تکفیر؟

نوشته شده توسطرحیمی 12ام بهمن, 1395
حربه تکفیر؟ آیت الله سید رضی شیرازی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی : علامه طباطبایی را همه جهان در فلسفه می شناسند. بدایه و نهایه با ارائه مسیری مستقیم، راه شما را هموار می کند و راهی برای حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی گشوده است. می گویند حرکت جوهری… بیشتر »