کلید واژه: "تراشیدن ریش"

​ثمره رفاقت آقا مجتبی تهرانی

نوشته شده توسطرحیمی 28ام دی, 1395
ثمره رفاقت آقا مجتبی تهرانی در عاقبت بخیری آرایشگر محل متدینین و مؤمنین جامعه در مقابل قشر گنه‌کار دو راه دارند؛ یا به بهانه گنه‌کار بودن از آنان اجتناب کنند، با آنان رفاقت نمایند تا با ارشاد و راهنمایی اثرگذار باشند، مسیر دوم سخت‌تر است و ممکن است… بیشتر »