کلید واژه: "ترویج حجاب"

می خواهم مروج حجاب باشم!(ده نکته کاربردی)

نوشته شده توسطرحیمی 14ام آذر, 1395
برخی گمان می کنند که در فضایی مانند تهران که جو جامعه در ظاهر برعلیه حجاب است، دیگر نمی توان گفتمانی بر مبنای حجاب داشت و هر سخنی در این زمینه از طرف مردم رد خواهد شد. اما جالب است که اتفاقاً امروزه حتی بسیاری از بانوان که خود به حجاب کامل تقید ندارند… بیشتر »