کلید واژه: "حکم حجاب"

حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی از منظر آیت الله مکارم شیرازی

نوشته شده توسطرحیمی 24ام تیر, 1395
حجاب، حفظ شخصیت زن، و جلوگیری از انحراف جوانان، و ممانعت از گسترش فساد در جامعه اسلامی است. و همان‏ گونه که اصل پوشیدن لباس برای زنان و مردان منافات با آزادی آنها ندارد، حجاب نیز چنین است. متن زیر یادداشتی است که توسط دفتر آیت الله مکارم شیرازی… بیشتر »