کلید واژه: "دختران بهشتی"

دختران شکستها و امیدها

نوشته شده توسطرحیمی 9ام اسفند, 1395
دخترم! تو نیز مثل من باید بپذیری که نباید قدرت های عنکبوتی قداستت را بشکنند و در قلب تو جایگاهی بیابند. محبوب ها هر قدر گرانقدرتر باشند تو را قیمت می دهند و هر قدر ارزان تر تو را ناچیز می کنند. فراموش نکن انسان به محبوبش شناخته می شود و با ارزش و بزرگی… بیشتر »