کلید واژه: "علامات قیام"

بعثت و مأموریت آخرالزمانی پیامبر

نوشته شده توسطرحیمی 4ام فروردین, 1399
   توجه به فسلفه بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله از منظر تمدنی و باورهای مهدوی نگاه و منظر انسان را نسبت به این رویداد عظیم تاریخ بشریت متفاوت از گذشته می‌کند. در این منظر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان پیامبر آخرالزمانی شناخته… بیشتر »