کلید واژه: "لب ما و قصه‌ی زلف تو"

ز درت بیا و ردم نکن تو که از تبار کرامتی

نوشته شده توسطرحیمی 11ام شهریور, 1396
  لب ما و قصه‌ی زلف تو، چه توهمی! چه حکایتی! تو و سر زدن به خیال ما، چه ترحمی! چه سخاوتی! به نماز صبح و شبت سلام! و به نور در نَسَبت سلام! و به خال کنج لبت سلام! که نشسته با چه ملاحتی!  وسط «الست بربکم» شده‌ایم در نظر تو گم دل ما پیاله، لب تو خم،… بیشتر »