کلید واژه: "نهج البلاغه، خطبه،بنده، خدا، موعظه"

موعظه یاران!!!

نوشته شده توسطرحیمی 7ام آبان, 1393
اي بندگان خدا! همانا بهترين و محبوبترين بنده نزد خدا، بنده‏ اي که خدا او را در پيکار با نفس ياري داده است، عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله علي نفسه، آن کس که جامه زيرين او اندوه، و لباس رويين او ترس از خداست، چراغ هدايت در قلب… بیشتر »