کلید واژه: "هل جزاء الاحسان"

پاداش نیکی

نوشته شده توسطرحیمی 6ام بهمن, 1398
    گاهی باید بدکار را به سزای عملش رساند. اما گاهی بدی را باید با خوبی جواب داد. حالا این که برای بدی است، اما خوبی چه؟ آن بهشتی که سوره رحمان به آن وعده می‌دهد، پاداش چه چیزی است؟ آیا جز این است که ما باید نیکی کنیم و در پاداش این نیکی به آن بهشت… بیشتر »