کلید واژه: "و لاتکن من الغافلین"

از غافلین نباشید…

نوشته شده توسطرحیمی 9ام دی, 1398
  و لاتکن من الغافلین…   هرگز از غافلان و بی خبران از یاد خدا مباش.   سوره اعراف،ایه 205    حدیث نگاری بیشتر »