کلید واژه: "چه قدر به مرگ نزدیک"

هر شب در عوالمی از برزخ می‌رویم که هیچ اختیارش دست ما نیست...

نوشته شده توسطرحیمی 3ام بهمن, 1398
آیت الله بهجت (ره): هر شب در عوالمی از برزخ می‌رویم که هیچ اختیارش دست ما نیست…   انسان چه قدر به مرگ نزدیک است و در عین حال چه قدر آن را دور می‌پندارد و از آن غافل است! آقای (شیخ مرتضی)حایری می‌فرمود: «در خواب دیدم که عزراییل به من فرمود: شما… بیشتر »