کلید واژه: "آلمان"

معرفی عاشورا توسط سفارت ایران در آلمان با یک مازوخیست +عکس و سند

نوشته شده توسطرحیمی 4ام دی, 1395
یک بی‌تدبیری فرهنگی دیگر؛ رایزن فرهنگی ایران در آلمان ، اقدام به انتخاب فردی جهت معرفی عاشورا (!) کرده که نه تنها هیچ سنخیتی با این فرهنگ انسان ساز و ظلم ستیز ندارد، بلکه رفتارهایی موهن و مازوخیستی دارد.     به گزارش عمارنامه، چندی… بیشتر »