کلید واژه: "ادعاهای بزرگ"

ادعاهای بزرگ و عمل‌های ناچیز

نوشته شده توسطرحیمی 25ام آذر, 1398
    ? وقتی شعار می‌دهیم   “ما اهل کوفه نیستیم…علی تنها بماند”   باید بدانیم که مهمترین ویژگی کوفیان این بود:     «ادعاهای بزرگ و عمل‌های ناچیز» بیشتر »