کلید واژه: "استفتاء درباره خوانندگی زنان"

استفتاء از رهبر انقلاب درباره «گوش دادن به خوانندگی زنان»

نوشته شده توسطرحیمی 6ام آذر, 1398
سؤال: آیا گوش دادن به خوانندگی زن اشکال دارد؟   جواب: بطور کلی گوش دادن به صدای زن اگر به صورت غنا باشد یا موجب تهییج شهوت یا مستلزم مفسده دیگری‌ شود، جایز نیست. بیشتر »