کلید واژه: "تأثیر متقابل ایمان و تقوای زن و شوهر"

نقش تقوا در خانواده

نوشته شده توسطرحیمی 21ام شهریور, 1395
مهم ترین وظیفه پس از پذیرش اصول عقاید اسلامی، کسب تقوای الهی است. تقوا در حقیقت، روحیه و توانی است که از طریق تمرین انجام واجبات، ترک گناه و خودداری از لذت های حرام به دست می آید. به دست آوردن تقوا عبادت است؛ عبادتی که به امر خدای متعال صورت می گیرد و… بیشتر »