کلید واژه: "تأخیر صلاة‌"

بررسی موارد اولویت تأخیر نماز از اول وقت

نوشته شده توسطرحیمی 12ام دی, 1398
  صاحب عروه‌ قدس‌سره می‌فرماید: از مواردی که از این قاعده استثناء شده است، زنی است که صبی صغیر داشته باشد که نوعاً لباس این زن را به بول نجس می‌کند، و او بیشتر از یک ثوب هم ندارد. برای این زن صلاة‌ را در اول وقت اتیان کردن افضلیتی ندارد. …… بیشتر »