کلید واژه: "جهاد در اسلام"

معافیت صاحبان فرزند دختر از جهاد در اسلام

نوشته شده توسطرحیمی 30ام فروردین, 1396
  جهاد از دوش مردی که سه دختر داشته باشد یا خرج سه خواهرش را بدهد برداشته خواهد شد. اما وقتی مسئله را از آن حضرت دقیق تر پرسیدند، مشخص شد که… معروف است که پیامبر اکرم اسلام فرموده اند جهاد از دوش مردی که سه دختر داشته باشد یا خرج سه خواهرش را بدهد… بیشتر »