کلید واژه: "حقیقت فضای مجازی"

حقیقت فضای مجازی

نوشته شده توسطرحیمی 4ام مهر, 1397
  امروزه انسان ها شاهد فراگیری بی سابقه رسانه ها و وسایل ارتباطات جمعی مدرن و نوین هستند. بالطبع آن ها در معرض شدیدترین امواج رسانه ها قرار دارند. رسانه و فضای مجازی، یکی از مهم ترین و پر دغدغه ترین مباحث جامعه به شمار می آید امروز رشد سریع فضای مجازی… بیشتر »