کلید واژه: "خانه"

هر چیزی زکاتی دارد

نوشته شده توسطرحیمی 25ام اسفند, 1395

مسائلی که خانم ها هیچ وقت نباید به روی همسرانشان بیاورند.

نوشته شده توسطرحیمی 2ام مرداد, 1395
زندگی مشترک همیشه با فراز و نشیب هایی همراه است که در این میان همسران با توجه به خصوصیات یکدیگر برخی ویژگی ها را به روی یکدیگر نیاورند. همیشه روزهای ابتدایی شروع زندگی مشترک حرارتی را بین زن و شوهر ایجاد می کند که حتی عیب و نقص ها نیز نمی تواند مانع… بیشتر »