کلید واژه: "دل نوشته"

از این بی خبری ها به تو پناه می برم!

نوشته شده توسطرحیمی 16ام اردیبهشت, 1392
        ین لحظات برمن چه سخت و سنگین می گذرد... این بغض گلوگیر چه جانکاه است...وقتی تو خوشی و نعمت… بیشتر »