کلید واژه: "شهید علمدار"

ده قانون برای بندگی از زبان شهید علمدار

نوشته شده توسطرحیمی 23ام آذر, 1397
  شهید علمدار ده قانون برای سیر و سلوک خود قرار داده بود. باشد که از آن شهید بزرگوار درس بندگی بگیریم.   قانون اول: بارالها، اعتراف می کنم از اینکه قرآن را نشناختم و به قرآن عمل نکردم. حداقل روزی ده آیه قرآن را باید بخوانم. اگر روزی کوتاهی کردم و به هر… بیشتر »