کلید واژه: "عوامل انحطاط انسان"

رمز پيروزي

نوشته شده توسطرحیمی 1ام اسفند, 1395
بسم الله الرحمن الرحيم آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 20/11/95، مطابق با دهم جمادی‌الاولی 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ فروزان… بیشتر »

عوامل فسادهاي اجتماعی

نوشته شده توسطرحیمی 28ام بهمن, 1395
  بسم الله الرحمن الرحيم آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 6/11/95، مطابق با بیست‌وششم ربیع‌الثانی 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ… بیشتر »

افزايش ايمان؛ هدف اصلي انبيا

نوشته شده توسطرحیمی 27ام بهمن, 1395
بسم الله الرحمن الرحيم آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 22/10/95، مطابق با دوازدهم ربيع‌الثاني 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ… بیشتر »

افزايش ايمان؛ هدف اصلي انبيا

نوشته شده توسطرحیمی 16ام بهمن, 1395
بسم الله الرحمن الرحيم آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 22/10/95، مطابق با دوازدهم ربيع‌الثاني 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ… بیشتر »

سنت خداوند بر یاری مستضعفان

نوشته شده توسطرحیمی 14ام بهمن, 1395
آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 15/10/95، مطابق با پنجم ربیع‌الثانی 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما… بیشتر »

افساد:‌ ابزار برتري‌جويي

نوشته شده توسطرحیمی 12ام بهمن, 1395
  آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 24/09/95، مطابق با چهاردهم ربيع‌الاول 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت… بیشتر »

نقش امدادهای الهی در هدايت و موفقيت مؤمنان

نوشته شده توسطرحیمی 11ام بهمن, 1395
همان‌گونه که فرعون با آن قدرتش، در مقابل اراده خدا کاری از پیش نبرد، امثال فرعون نیز محکوم به شکست‌اند. اگر باز هم فرعونی در عالم باشد، خدا همین اراده را درباره‌اش دارد. سنت‌های الهی در همه جا ساری و جاری است. متأسفانه این درس را ما کم می‌گیریم؛ گاهی… بیشتر »

برتري و برتری‌طلبی

نوشته شده توسطرحیمی 29ام دی, 1395
  بسم الله الرحمن الرحيم آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 17/09/95، مطابق با هفتم ربیع‌الاول 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ… بیشتر »

معيار مصلحت و مفسده

نوشته شده توسطرحیمی 28ام دی, 1395
بسم الله الرحمن الرحيم   آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 26/08/95، مطابق با شانزدهم صفر‌ 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ فروزان… بیشتر »

برتري‌طلبي، اختلاف‌افکني و فساد؛ عامل هلاکت و شقاوت

نوشته شده توسطرحیمی 25ام دی, 1395
  بسم الله الرحمن الرحيم   آن چه پيش‌رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت‌الله مصباح‌يزدي (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 95/08/19، مطابق با نهم صفر‌ 1438 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصيرت ما بيافزايد و چراغ فروزان… بیشتر »