کلید واژه: "مراقب"

پیام انقلاب

نوشته شده توسطرحیمی 13ام بهمن, 1397
  رهبر معظم انقلاب: مجموع دستاوردها و موفّقیّت هایی که بعضی‌شان واقعاً بی‌نظیرند، همیشه در مدّنظرتان باشد؛ یعنی احساس سرافرازی کنید به‌ خاطر انقلاب. ببینید عزیزان من! امروز سیاست های بزرگترین قدرت های دنیا، در منطقه‌ی غرب آسیا به گِل نشسته، پیش نرفته؛… بیشتر »

​خدایا! بیشتر مراقبم باش.

نوشته شده توسطرحیمی 28ام اردیبهشت, 1395
استاد پناهیان: ای خدایی که مرا می‌بینی، لحظه‌ای از من غافل نیستی، مرا با تمام عنایت و محبت مراقبت می‌کنی و مرا تا حدی آزاد می‌گذاری تا انتخاب کنم، تجربه کنم، ارزش پیدا کنم، تا زمانی که نزد تو بازگردم، می‌خواهم از تو بخواهم؛ مرا تنها نگذار می‌بینم… بیشتر »