کلید واژه: "شگرد"

پیام انقلاب

نوشته شده توسطرحیمی 13ام بهمن, 1397
  رهبر معظم انقلاب: مجموع دستاوردها و موفّقیّت هایی که بعضی‌شان واقعاً بی‌نظیرند، همیشه در مدّنظرتان باشد؛ یعنی احساس سرافرازی کنید به‌ خاطر انقلاب. ببینید عزیزان من! امروز سیاست های بزرگترین قدرت های دنیا، در منطقه‌ی غرب آسیا به گِل نشسته، پیش نرفته؛… بیشتر »