کلید واژه: "می آیی از راه"

ای مهدیِ صاحب زمان می آیی از راه

نوشته شده توسطرحیمی 25ام دی, 1395
آخر امام شیعیان می آیی از راه ای ماهِ از دیده نهان، می آیی از راه از این سفر محضِ دعای بی قراران ای مهدیِ صاحب زمان می آیی از راه تا که بخوانی بر فرازِ بام کعبه نام علی را در اذان، می آیی از راه در هیبتت از حیدر و در چهره خود از مادرت داری نشان، می… بیشتر »