کلید واژه: "نظام هوشمندانه"

سنگی که در کنار آتش سرد ماند!

نوشته شده توسطرحیمی 29ام آذر, 1395
موجودات در امور خویش همواره نیازمند توجه خداوند می‌باشند، از جمله آن امور رزق و روزی است البته خداوند حکیم در نظام هوشمندانه و حکیمانه خود رزق و روزی هر شخص و هر موجودی را بدون تغییر در جای خود مشخص و معین کرده است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:… بیشتر »